Startsida
Styrelse
Länkar
Kontakt
 

ARKIV TIDIGARE AKTIVITETER

 
 

Årsmöte 2011

Läs hela inbjudan (pdf) »

Styrelsen har inlett planeringen av årsmötet 2011 och vår tanke är att vi skall göra en resa med i stort sett samma uppläggning som vid det uppskattade årsmötet 2009, som ju gick till Lidköping, Kållandsö och Kinnekulle. Vi inbjuder nu till årsmöte i Malmö.

Vi hoppas att många medlemmar har möjlighet och lust att vara med på resan och årsmötet. Anmäl ditt intresse så snart som möjligt och senast 31 januari till Leif Lindén leifcolinden@yahoo.se


Inbjudan till studiebesök på Sparreska palatset och Kammarrättens hus på Riddarholmen i Stockholm

Torsdag 3 februari kl 14-16
Samling vid Riddarholmskyrkan västportal kl 13.45.

Den pågående ombyggnaden visas av Lars Sandberg, Larsson Örnmark Målerifirma AB.

Sparreska palatset uppfördes av riksrådet Per Sparre i senrenässansstil, möjligen efter ritningar av Nicodemus Tessin d.ä. Kronan inköpte huset 1776.
    Kammarrätten inrättades av Karl XI år 1695 och flyttade in i det Cruusska huset, som efter en brand 1802 ersattes av Kammarrättens hus. Arkitekt var Fredrik Blom och huset är uppfört i nyklassicistisk stil. Det är från början utformat som ett kontorshus med arbetsrum på båda sidor om en mittkorridor.
Kammarrätten är en allmän förvaltningsdomstol.
     Byggnaderna förvaltas av Statens Fastighetsverk.
    Arkitekt för ombyggnaden är Ahrbom & Partners och generalentreprenör är Skanska.

Ingen föranmälan, bara dyk upp!

Välkomna!
Styrelsen

Vi planerar ytterligare studiebesök under våren:
   Ekebyhovs herrgård på Ekerö med restaurering av den Wrangelska salen.
   Strömkajen vid Grand Hotel.

Styrelsen är väl medveten om att mycket kretsar kring Stockholm och vad som pågår här. Vi uppmanar alla medlemsföretag att tipsa om aktiviteter runt om i landet.


BAS-P och BAS-U

Det har kommit förslag från medlemmar att Fibor skall arrangera kurser i BAS-P och BAS-U. Med BAS menas byggarbetsmiljösamordnare som leder arbetsmiljöarbetet under hela byggprocessen. Både under projektering (P), och under utförande(U). Tanken var att kursen skall anordnas över fredag och lördag som vid det tidigare kurstillfället. Kostnaden för kursen skall endast vara till självkostnad för medlemmarna. Om intresse finns skicka ett mail till:

olle.claesson@kegruppen.se

Om tillräckligt antal medlemmar är intresserade så anordnar vi kursen.
Årsmöte 2010

- Årsmötet, som vi skickat ut lite kort information om tidigare, är nu beslutat att genomföras i Kalmar torsdag 22 april – lördag 24 april. Här kommer lite ytterligare aptitretande information om vad som står programmet: Torsdagen tillbringar vi med att besöka Pataholm, Strömsrums herrgård samt Ryssby kyrka. Fredagen tillbringas i Kalmar, där vi går stadsvandring samt besöker domkyrkan, ritad av Tessin d ä - fullbordad 1703, med pågående restaurering. Vi tittar även på torget, Konstmuseet samt besöker Kalmar slott. Därefter sedvanligt årsmöte och middag på Calmar Hamnkrog. På lördagen åker vi med buss till världsarvet södra Ölands odlingslandskap, besöker Ottenby kungsgård och järnåldersborgen Eketorp. En tryckt inbjudan kommer med posten!

Byggnadsvårdens regelverk - kurs 19-20 mars

  » Ladda ner kursinformationen som pdf

19-20 mars inbjuder vi medlemmarna till en kurs i byggnadsvårdens regelverk. Kursledare är Leif Johannesson; arkitekt och expert inom området PBL och kommunala frågor. Tanken är att samtliga FIBOR medlemmar skall genomgå kursen för att ha god kännedom om lagstiftningen. I anslutning till detta kommer vi naturligtvis arrangera trevlig gemensam middag samt visning av den pågående restaureringen av Storkyrkan. Kursen kommer att vara kostnadsfri, men boende och resa står ni för själva. Första kurstillfället kommer ske i 19-20 mars i Stockholm och andra kurstillfället kommer förhoppningsvis genomföras i Skåne i samarbete med BEVIS. Där har vi ännu inte spikat datum, vilket sinkat inbjudan något. Inbjudan till kursen i Stockholm bifogas.

- Vi vill även passa på att välkomna tips och information om vad som händer ute i landet. Berättar ni för oss vad ni gör eller om ni känner till andra spännande restaureringar, så ordnar vi gärna visningar. Från norr till söder!

- Vi vill slutligen informera om att vi just nu arbetar med utskick av medlemsavgifter och medlemsbevis.

Allt gott och glada hälsningar från styrelsen i FIBOR
genom Cecilia BomanAnsök om stipendium.

För er som vill vidarutbilda er inom hantverket eller
motsvarade, finns det nu en möjlighet att söka Isaak hirsch-stipendiet.

"[...] stipendier skall bereda hantverkare och andra motsvarande yrkesmän inom föreningens verksamhetsområden vidareutbildning inom eller utom landet och på så sätt i allmänt nyttigt intresse och ändamål bibehålla och främja yrkeskunnandet." (Citat ur stiftelsens stadgar)

Läs mer om stipendiet och ladda ner ansökan på
 »» www.sthbyggnadsforening.se

Sista ansökningsdag är 31/12


FIBOR inbjuder till en vandring i Gamla stan

ONSDAGEN DEN 16 september
Kl 18.00 - 20.00


Vi vandrar från Riddarholmen till borgarhus och gårdsmiljöer i Stadsholmens hjärta. Antikvarie Lars Bengtsson vid Stockholms stadsmuseum är vår ciceron. På sitt trivsamma och roande sätt kommer Lars att kommentera byggnadskonstruktioner
från medeltid till nutid. Lars gedigna kunskaper efter åtskilliga år i branschen kommer här väl till pass. På vägen passerar vi bl.a. Riddarhuset, Storkyrkan och Stockholms slott. Förhoppningsvis kommer vi även att kunna besöka en lägenhet med interiördetaljer från 1500-talet.

Bjud gärna med en byggnadsvårdskollega. Kanske en blivande FIBOR-medlem?

Mötesplats: Riddarholmskyrkans Karolinska gravkor, dvs närmast Riddarholmsbrons fäste.
Publika transporter: T-bana: Gamla stan
Bussar hållplats: Riddarhustorget.

Efter vandringen äter vi en bit mat på något trivsamt ställe (på egen bekostnad). Vänligen meddela vid anmälan om du önskar följa med även på detta.

Vandringen är kostnadsfri. OBS! Max 20 personer kan deltaga.
Anmälan till marie.klingspor@skanska.se senast den 10 september.

VÄL MÖTT I SOMMARSTOCKHOLM !
»  Öppna inbjudan som pdfKUNSKAPSUTBYTE

Alla Fibor-medlemmar blev inbjudna av Byggnadshyttan på Gotland till att beskåda bränningen av kalk på traditionellt vis.

Bränningen ägde rum vid Byggnadshyttans ugn i Hejnum.

Sju Fibor-medlemmar från fastlandet åkte över på eget bevåg och fick träffa ett drygt hundratal övriga besökare vid den 900 grader varma ugnen. ” Kalkforskaren” Kristin Balksten gav oss kunskaper om kalkhanteringen. Det hela var ett mycket uppskattat arrangemang.

Medlemmarna besöket även Bäse kalkugns museum samt studerade kärnvirkeshanteringen på Österby brädgård i Visby.

/ Johan Lindblom

Stryrelseledamot

 


RAPPORT FRÅN RIKSANTIKVARIEÄMBETETS HÖSTMÖTE 2008

Årets höstmöte ägde rum den 2 – 3 december i Skandiabiografen. FIBOR var där och lyssnade på ett antal intressanta föredrag.

Konferensen hade ambitionen att väcka en diskussion kring vilka faktorer som spelar in när vi värderar vårt kulturarv. Det finns ekonomiska aspekter och det finns estetiska, emotionella aspekter. De olika föredragshållarna hade en mycket varierande bakgrund vilket bidrog till att belysa denna fråga ur många synvinklar.

Riksantikvarie Inger Liliequist öppnade konferensen och lämnade över till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth som hade inledningsanförandet.

Peter Aronsson, professor i kulturarv och historiebruk var konferensens moderator.

Den första dagen fokuserade föredragshållarna på kulturarvets påverkan på vår hälsa och på våra liv. Tanken på att kulturarvet har ett egenvärde genom att förtrolla betraktaren genom en inre kraft togs upp från olika perspektiv.
Dagen avslutades med middag på Operaterrassen och avnjöts till musikunderhållning och fortsatta diskussioner under lediga former.

Den andra dagen inleddes med Skandiabiografens historia och med en inblick i den pågående restaureringen av Gunnar Asplunds kända biograf.

Temat denna dag var för övrigt ett framåtblickande av Kulturarvet. Vad kommer t ex kulturarvet att säga om oss själva för kommande generationer.

Två spännande dagar med många nya eftertankar! Vi tyckte också det var bra att förlägga konferensen på två halvdagar. För många är det nog en fördel att inte behöva vara borta från arbetet en hel dag.

För dig som vill veta mer om Riksantikvarieämbetets höstmöte, gå in på RAÄ: hemsida www.raa.seDen 16-17 oktober 2008 anordnades ett tvådagars seminarie:

Kunskapsdagar 2008. Fastighetsförnyelse & Byggnadsvård

"Syftet med Kunskapsdagar är att lyfta fram beprövade metoder och tekniker vid restaurering och nybyggnation. Vi vill visa den kompetens, kunskap och kvalitet som finns i traditionellt byggande. "

Under två intensiva dagar kommer vi tillsammans med BQR – Rådet För Byggkvalitet, Statens fastighetsverk samt Svenska byggnadsvårdsföreningen att anordna intressanta seminarier som berör ämnen från metoder och materialval till stadsförnyelse och miljonprogramsutveckling. Allt med kvalitet, kunskap och kompetens som ledord.
Läs mer på www.kunskapsdagar.com

Skokloster

Den 10 juni 2008 anordnade vi en trevlig studieresa till Skoklosters slott för Fibors medlemmar.
» Läs mer om utflykten till Skokloster


21/11 2007
Temadag om fasadrenovering på Stadsmuseet

Den komplexa fasaden – goda råd och nya rön vid renovering. Den 21 november bjuder FIBOR och Stockholms stadsmuseum gemensamt in till ett heldagsseminarium om renovering av fasader av puts och sten.

Byggbranschen förändas snabbt, nya material och metoder lanseras. Under dagen försöker vi besvara några av de frågor man kan ställas inför som förvaltare och fastighetsägare.

Vad bör man tänka på inför en fasadrenovering? Kan man använda kalkputs och kalkfärg idag? Vad innebär hydrofobering? Hur gör man med klottret? Kan man åtgärda en vittrande kalksten?

Seminariet vänder sig till bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, förvaltare och företag verksamma inom byggnadsvård.

Läs mer om seminariet här
» Läs Leif Lindens rapport från seminariet här

 

OM HUSET SJÄLV FÅR VÄLJA
Med anledning av Stadsmuseets utställning på temat renovering av flerfamiljshus OM HUSET SJÄLV FÅR VÄLJA.

10/9-15/9
Öppet hus - Restaureringar
FIBOR inbjuder till den årliga ”Öppet hus veckan
Alla välkomnas att besöka pågående restaureringsprojekt under vecka 37
Läs mer (pdf)

9/9
Kulturhusens dag 9 september
Stadsmuseet, Riddarhuset och FIBOR inbjuder gemensamt till besök på Riddarhuset kl 13-15.
Läs mer (pdf)


1/9 Utställningens invigningsdag
FIBOR-företag demonstrerar sitt hantverkskunnande
med bland annat prov på:
Fönsterhantverk (Uppsala Fönsterhantverk)
Måleri (Larsson & Örnmark Måleri)
Plåtarbeten (AB Oskar Jansson Plåt & Smide)
Kalkfärger och puts (Husrestauratören Bygg & Måleri)
Dekorativa putser (Stenkonservatorn Skanska)
Stenkonservering(Stenkonservatorn Skanska)

Öppet hus - Restaureringar 2006
Här hittar du alla Öppet hus 2006 »


  
AKTUELLT
..................

 

  Site skapad av Jolea  FIBOR, Box 6159, 102 33 Stockholm. E-post: info@fibor.org