Startsida
Styrelse
Länkar
Kontakt
Anslagstavla
 

VAD ÄR FIBOR

 
 

FIBOR är en auktoriserande branschorganisation för konsult- och entreprenadföretag verksamma inom byggnadsvård. FIBORs ändamål är att bidra till en god och kvalitativt hög utveckling av de företag som är verksamma vid restaurering av det arkitektoniska kulturarvet.

FIBOR arbetar för kompetensutveckling, erfarenhetsåterföring och kunskapsutbyte. FIBOR verkar för och försvarar medlemmarnas allmänna intressen i samband med restaureringsverksamhet, samt avger yttranden och utgör remissinstans i frågor som rör restaureringsverksamhet. Samtliga medlemmar i

FIBOR arbetar för att öka fastighetsägares och allmänhetens intresse för att efterfråga kvalificerad byggnadsvård. FIBOR består av auktoriserade byggnadsvårdsföretagare och FIBOR arbetar för att enbart auktoriserade företag ska anlitas vid restaurering av Sveriges kulturarv. Dokumenterad kompetens ger beställaren trygghet. FIBOR erbjuder fastighetsägare trygghet i valet av konsult eller entreprenör. FIBOR arbetar för att öka fastighetsägares och allmänhetens intresse för att efterfråga kvalificerad byggnadsvård. På sikt kommer detta förhoppningsvis att ge fler uppdrag till medlemsföretagen. FIBOR erbjuder med andra ord en effektiv marknadsföringskanal.

FIBOR skapar nätverk och samverkar med utbildningsinstitutioner. FIBOR har bildats för att konsult- och entreprenadföretag som är verksamma inom byggnadsvården ska kunna driva gemensamma intressefrågor. Genom en branschorganisation kan små och stora lokala företag i hela landet samarbeta och tillsammans driva viktiga frågor. Samarbetet kan t.ex. gälla marknadsföring och kompetensutveckling. En viktig uppgift är att påvisa vikten av att anlita företag med dokumenterad byggnadsvårdskompetens, auktoriserade företag. FIBOR utvecklar också samarbetet med olika utbildningsinstitutioner samt deltar i fortbildningssatsningar. Sammantaget bidrar detta till att stärka FIBORs profil som en organisation för seriösa byggnadsvårdsföretag med stor kompetens.

FIBOR bildades hösten 1999 av en mindre grupp konsulter och entreprenörer. År 2007 blev FIBORs medlemsföretag auktoriserade. Nu är det viktigt att nå ut till företag som är verksamma inom byggnadsvårdsområdet men som ännu inte är medlemmar och informera om möjligheten att bli medlem. Samtidigt arbetar FIBOR vidare på att informera hos beställare, såsom länsstyrelser, länsmuseer, Svenska kyrkan, Statens Fastighetsverk och andra stora fastighetsförvaltare, om vikten att anlita auktoriserade byggnadsvårdsföretag när det gäller det svenska kulturarvet.

 
 
AKTUELLT
..................

 

  Site skapad av Jolea  FIBOR, Box 6159, 102 33 Stockholm. E-post: info@fibor.org