Startsida
Styrelse
Länkar
Kontakt
Anslagstavla
 

SKOKLOSTER SLOTT

 
 


Den 10 juni 2008 anordnades en trevlig studieresa till Skoklosters slott. Följ med på nästa utflykt - här är det du missade!

År 1225 grundades på Skohalvön ett kloster för cisterciensernunnor. Under Gustav Vasas reformation drogs klostermarken in till kronan. År 1611 skänktes godset till en estnisk adelsman i Karl XI:s tjänst, Herman Wrangel, som bosatte sig i det medeltida stenhuset mellan kyrkan och nuvarande slottet. Hans son Carl Gustav Wrangel, fältmarskalk och generalguvernör i Polen, lät bygga slottet mellan åren 1653 och 1676. Wrangels äldsta dotter Margareta Juliana, gift med Nils Brahe, ärvde slottet och gjorde det till fideikommiss år 1701. Skokloster stannade inom Braheätten till 1930, då det genom arv övergick till familjen von Essen. År 1967 inköptes slottet av svenska staten.

Slottet innehåller åttio rum. Samlingarna, i huvudsak bestående av konsthantverk, måleri, textil, vapen och böcker, räknar omkring 50 000 föremål.

Den restaurering Ove Hidemark ledde under 1970-talet visade vägen mot en ny ideologi.

Slottsarkitekt är i dag Anna Blomberg, Falun.

Tio FIBOR-medlemmar deltog vid studiebesöket denna soliga och blåsiga junidag. En av dessa hade dessutom varit verksam här, nämligen Claes Mårdh som arbetade på slottet med bland annat understrykning av taktegel under Hidemarks restaurering.

Studiebesöket inleddes med att intendent Bengt Kylsberg guidade oss runt och med stor inlevelse redogjorde för slottets byggnadshistoria och idémässiga bakgrund. Bottenvåningen användes som ekonomivåning. Andra våningen är slottets förnämsta och innehåller den Wrangelska familjens bostad. Tredje våningen är gästrumsvåning. Här ligger också den ofullbordade salen där arbetet avbröts vid Wrangels död 1676. Fjärde våningen innehåller rustkammare och bibliotek.

Efter lunch visade intendent Elisabeth Westin Berg biblioteket som är beläget i slottets översta våning mot öster. Vi fick bland annat se några av de böcker och planschverk om arkitektur och byggnadsteknik som Wrangel använt vid planeringen av slottsbygget och som också Hidemark studerade inför sin restaurering. Böckerna är tryckta på lumppapper och bundna i pergamentband, vilket innebär att de är väl bevarade och i ´fine condition´ trots att de i flera fall är över 400 år gamla.

Som avslutning kunde vi se årets utställning "Att leva i en sevärdhet" på egen hand.

 


» Tidigare aktiviteter


 


 
AKTUELLT
..................

 

  Site skapad av Jolea  FIBOR, Box 6159, 102 33 Stockholm. Besöksadress: Sabbatsbergsvägen 6. TEL/FAX: 08-665 49 90. E-post: info@fibor.org